omega replica replica watches rolex replica panerai replica replica breitling
CERTIFIKOVAN� T�NOVAC� CENTRUM BAREV, LAK� A LAZUR              
t�nov�n� na po�k�n�:
- pr�myslov� t�nov�n� RAL i �SN
- syntetick� barvy a emaily (matn� i leskl�)
- venkovn� fas�dn� barvy (akryl�tov�, silik�tov�)
- vnit�n� mal��sk� barvy (v�etn� omyvateln�ch)
- vodou�editeln� barvy (matn� i leskl�)
- lazury syntetick� i vodou�editeln�
- bezz�kladov� barvy
- t�novan� z�klady - probarven� om�tky zrnit� i r�hovan�
 

   
                       Kolorovac� centrum Dulux, Teluria, Barvy a laky Hostiva�
  dopl�kov� sortiment:
- �edidla a technick� kapaliny
- �t�tce, �t�tky, v�le�ky, vani�ky, folie
- tmely na d�evo i kovy
- speci�ln� lepidla
- brusivo
- autoemaily a spreje
- fungicidy a insekticidy na ochranu d�eva
- speci�ln� chemie
- barvy na vozovky
- autokosmetika

   
Smluvn� zastoupen� v�robc� a zna�ek:  
- Barvy a laky Hostiva�
- Barvy a laky Teluria
- Akzo
- Helios
- Spektros � Chromos svjetlost
- Dulux - Austis - Eternal
- Bondex
- Herbol
- Stachema - Impranal
- Remal, Primalex , HET
- Den Braven
- Kana
- Kart��ovny Pelh�imov
 

  ©2004 Created by Czechproduct     Optimalizov�no pro IE 5.0 a vy���, 800x600 a v�t��.